Λιθάνθρακα προβλέπει η Νέα Έκθεση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό του 2008 …γιατί είναι 15% φθηνότερος!

Μονάδες με καύσιμο λιθάνθρακα

Μονάδες με καύσιμο λιθάνθρακα

Με μεγάλη απογοήτευση διαβάσαμε την νέα έκθεση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού 2008. Η έκθεση καταλήγει με τα παρακάτω επιχειρήματα  στην εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό

Επιχείρημα 1. Αυξημένη ζήτηση -απόσυρση πεπαλαιωμένων λιγνιτικών μονάδων και μέτρια διείσδυση ΑΠΕ

Σύμφωνα με τη έκθεση «Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι την περίοδο από το 2010 έως  το 2015 υπάρχει μια σημαντική ανάγκη κάλυψης ηλεκτρικής ζήτησης λόγω απόσυρσης πολλών πεπαλαιωμένων μονάδων της  ΔΕΗ και λόγω της σχετικά  μέτριας προβλεπόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ. Αυξητική αλλά με μικρότερους  ρυθμούς προβλέπεται και η περίοδος 2015-2020 κατά την οποία είναι και περισσότερο εφικτό να προσεγγισθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης και μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ» (σελίδα 170) μείγμα:

Απάντηση

Πόσο μεγάλη είναι η αύξηση της ζήτησης σε ηλεκρισμό;

Σύμφωνα με στοιχεία στο πίνακα 4.7 της έκθεσης (σελ. 169) η αύξηση της ζήτηση σε ηλεκτρισμό την περίοδο18.260 GWh (χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας) 2010-2020  θα κυμανθεί από 11.470 GWh μέχρι:  

 Μέρος της αυξημένης ζήτησης που θα καλυφτεί από ΑΠΕ

Ενώ στο πίνακα 4.6 (σελιδα 168) της έκθεσης προβλέπεται συνολική αύξηση της παράγωγης ενέργειας από ΑΠΕ (χωρίς να υπολογίζονται ΑΠΕ ισχύος κάτω απο 6.000MW, δηλ. φωτοβολταϊκά) την ίδια περίοδο (2010-2020) της τάξεως των 15.350 GWh. Δηλαδή 2.910 GWh λιγότερο από την περίπτωση μηδενικής εξοικονόμησης ενέργειας (δηλαδή αν η Ελλάδα αποτύχει πλήρως από την εκπλήρωση του στόχου που έχει επιβάλλει η  ΕΕ για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%).

 

Κάλυψη ζήτησης από συμβατικές (λιθανθρακικές/λιγνιτικές μονάδες)

Στο πίνακα 4.5 (σελ.167) της έκθεσης αναφέρεται ότι το 2020 απαιτείται συνολική ισχύς 14.200MW. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς στο πίνακα 4.5 συνολικά χρειάζονται συμβατικές (λιγνιτικές ή λιθαναθρακικές μονάδες αφού αποκλείεται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο) μονάδες συνολικής ισχύος 5.405MW  Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι χρειάζεται  αντικατάσταση συμβατικών (λιγνιτικών) μονάδων της ΔΕΗ ισχύος 3.105 MW και επιπρόσθετα νέες συμβατικές  μονάδες ισχύος 2.300MW (λιθάνθρακικές κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με την επιχειρηματολογία). Μονάδες ισχύος 2.300MW ισοδυναμούν με αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού σε περίπου 14.000 GWh (ετησίως).

Η παραγωγή αυτής της ποσότητας ηλεκτρισμού δεν είναι αναγκαία αφού η προβλεπόμενη ζήτηση σε ηλεκτρισμό  έχει  κατά το μεγαλύτερο της μέρος (15.350 GWh) σύμφωνα με τους υπολογισμούς της έκθεσης θα καλυφθεί από ΑΠΕ. Αν συνυπολογίσουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού από  ΑΠΕ και  νέες συμβατικές μονάδες (όχι αυτές που θα αντικατασταθούν) θα έχουμε συνολική ετήσια αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού (από το 2010 στο 2020) κατά 29.350GWh. Δηλαδή θα παράγονται 11.090GWh παραπάνω από ότι θα ζητά η οικονομία το 2020.

 Επιχείρημα 2 Ανεπάρκεια λιγνίτη και φυσικού αερίου

Επίσης η έκθεση επιχειρηματολογεί (σελ.170) ότι «Η λιγνιτική παραγωγή πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα παραγωγής για την αυξημένη ζήτηση αν παραβλέπαμε την περιβαλλοντική κατάσταση, το δε φυσικό αέριο δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να διασφαλισθεί σε μεγάλες επιπλέον ποσότητες που θα απαιτούνταν αν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής προήρχετο από καύση φυσικού αερίου. Επιπλέον οι διεθνείς εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν μακροχρόνια ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας φυσικού αερίου ούτε μπορεί να βασισθεί η ηλεκτροπαραγωγή στη χρήση ακριβού υγροποιημένου φυσικού αερίου.«

Απάντηση

Απαντώντας στα παραπάνω επιχειρήματα χρησιμοποιούμε στοιχεία από την ίδια έκθεση.

Επάρκεια Λιγνίτη. Απόσπασμα από την σελ. 116 της έκθεσης αντικρούει το παραπάνω συμπέρασμα ότι η λιγνιτική παράγωγη δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει ότι «Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποθέματα λιγνίτη δεν επαρκούν για περισσότερες από δύο δεκαετίες,  ακόμη με τον σημερινό ρυθμό εκμετάλλευσης στην Δυτική Μακεδονία ….. Απλώς σημαίνει ότι το «φιλέτο» των λιγνιτικών αποθεμάτων της περιοχής εξαντλείται χρόνο με το χρόνο, το κόστος εξόρυξης αυξάνει …. Σύμφωνα με το Ι.Γ.Μ.Ε., υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων μονάδων στο βόρειο τμήμα του Λ.Κ. .Μ. καθώς και νέου λιγνιτικού σταθμού ΑΗΣ στην Ελασσόνα όπου πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις» (σελ.116).  Όπως φαίνεται το πρόβλημα δεν είναι η ανεπάρκεια αλλά το κόστος παραγωγής.

Επάρκεια και ανταγωνιστικότητα φυσικού αερίου. Για να καλυφτούν οι 18.600GWh για τις συμβατικές (ισχύος 3.105ΜW) μονάδες που θα αποσυρθούν (αν αντικατασταθούν με μονάδες ΦΑ) χρειάζονται 3.7 δισ κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αυτή η ποσότητα ΦΑ μπορεί να διασφαλιστεί από τους δυο νέους αγωγούς που περνούν από την χώρα μας. Ο αγωγός Φυσικού Αερίου Τουρκίας Ελλάδας Ιταλίας (ITGI), θα μεταφέρει 11,6 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο, από τα οποία τα 3,6 προορίζονται για την ελληνική αγορά (ΥΠΑΝ, 9/4/08 και ΥΠΑΝ 5/5/08). Υπολογίζεται  Ο δε νέος αγωγός «South stream» θα αυξήσει την εισαγωγή αερίου στην  χωρα μας στα 5 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο (από 2.6 δισ. κυβικά μέτρα που είναι σήμερα) (Ελευθερος Τύπος 2/5/08) και υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης αυτής της ποσότητας σύμφωνα με το ΥΠΑΝ (ΥΠΑΝ 5/5/08).

Επιχείρημα 3. Μείωση ρύπων -ανταγωνιστικότητα τιμής

Η έκθεση επισημαίνει (σελ.170)  ότι «Για τους παραπάνω λόγους και πολύ περισσότερο για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας στην ηλεκτροπαραγωγή καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή του συγκριτικά φθηνού λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η ηλεκτροπαραγωγή με λιθάνθρακα έστω και με τις σημερινές υψηλές τιμές και την προσμέτρηση του ποσού των €40 ανά τόνο εκπομπών, παραμένει κατά 15% τουλάχιστον φθηνότερη από οποιοδήποτε άλλο καύσιμο για μονάδες βάσεις.«.

Απάντηση

Ποσό αύξησης εκπομπών από τις προγραμματιζόμενες μονάδες

Η μείωση των ρύπων αν υποθέσουμε ότι όλες οι πεπαλαιωμένες λιγνιτικές μονάδες αντικατασταθούν από λιθάνθρακικές μονάδες θα είναι 400 με 500 τόνους CO2/Mwh (ανάλογα με την τεχνολογία καύσης). Μερικές έχουν προγραμματιστεί να αντικατασταθούν από άλλες λιγνιτικές. Σημειωτέον ότι ο λιγνίτης παράγει 1.300 τόνους CO2/Μwh ενώ ο λιθάνθρακας 800 με 900 τόνους CO2/Μwh . Δηλαδή για τις 18.600GWh που θα παράγουν αυτές οι μονάδες λιθάνθρακα (ισχύος 3.105ΜW) θα έχουμε μείωση των εκπομπών  από 7.500 εκατ σε 9.300 εκατ τόνους CO2. Η εισαγωγή όμως των επιπρόσθετων νέων λιθανθρακικών μονάδων ισχύος 2.300MW (που ισοδυναμούν με παράγωγη 14.000 GWh ετησίως) θα αυξήσουν τους οι ρύπους   κατά 11.200 με 12.600 εκατ τόνους CO2. Αυτό συνεπάγεται καθαρή αύξηση των ρύπων κατά 1.900 με 5.100 εκατ τόνους CO2 σε μια περίοδο που η Ελλάδα και η η ΕΕ δεσμεύονται να τις μειώσουν κατά 20%.  (ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, COM(2007)

Ποσό μείωσης εκπομπών αν χρησιμοποιηθεί φυσικό αέριο

Στο υποθετικό σενάριο που η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων μονάδων γίνει με μονάδες φυσικού αερίου αντί για λιθάνθρακα η μείωση των ρύπων θα είναι 16.740 εκατ τόνους CO2.  Παράλληλα αν οι προγραμματιζόμενες νέες συμβατικές μονάδες (2.300MW) χρησιμοποιήσουν φυσικό αέριο αντί για λιθάνθρακα ή λιγνίτη οι ρύποι θα αυξηθούν κατά 5.600 εκατ τόνους CO2. Σε συμψηφισμό θα έχουμε μια καθαρή  μείωση των ρύπων κατά 11.140 εκατ τόνους CO2 ετησίως.

Ο λιθάνθρακας δεν είναι φθηνότερος

Η διεθνής τιμή του λιθάνθρακα έχει αυξηθεί περισσότερο από αυτή του φυσικού αερίου τα 2 τελευταία χρόνια. Οι τιμές λιθάνθρακα (τιμές DES ARA) σήμερα(15/6)  έχουν φτάσει τα 177.33 $/τόνο από 63.67 $/τόνο το 2006  (ποσοστιαία αύξηση 278%). Παράλληλα η τιμή  του ρώσικου φυσικού αερίου στην ΕΕ σήμερα είναι  410 $ τα 1.000 κυβικά μέτρα από 260 $/1.000 κυβικά μέτρα το 2006 (αύξηση 157%). Παράλληλα οι υπολογισμοί αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη τα μεγάλα εξωτερικά κόστη του λιθάνθρακα (βλέπε λεπτομέρειες εδω) και την αλλαγή στο σύστημα κατανομής δικαιωμάτων ρύπων στην ΕΕ από το 2013 (βλέπε λεπτομέρειες για τις συνέπειες της αλλαγής) που πολύ εύκολα θα εξανεμίσουν το μηδαμινό πλεονέκτημα κόστους του 15% που υπολογίζει η εκθεση.

Φυσικά στα παραπάνω ουδείς λόγος γίνεται ούτε υπάρχει ενδιαφέρον για τους καρκινογόνους και άλλους επικίνδυνα τοξικούς ρύπους των λιθανθρακικών μονάδων (δες λεπτομέρειες εδώ) και τα μεγάλα κόστη που συνεπάγεται στην κοινωνία και το σύστημα υγειας.

 

Ενδιαφέροντα αποσπάσματα από την έκθεση

Όχι εμείς … η αγορά θα αποφασίσει τα ποσοστά συμμετοχής λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο

«Οι αποφάσεις για τα ποσοστά συμμετοχής στο ισοζύγιο των διαφόρων καυσίμων σε όλες τις απελευθερωμένες αγορές αφορά τους παραγωγούς οι οποίοι ελεύθερα αποφασίζουν για τις επενδύσεις τους αναλαμβάνοντας τους σχετικούς κινδύνους. Καθήκον της πολιτείας είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέψει στους επενδυτές να διασφαλίσουν την εμπορική λειτουργία των επενδύσεών τους στην ηλεκτρική ενέργεια και σε αυτό συμβάλλει η χρήση του λιθάνθρακα ο οποίος επιτρέπει στους μεν ιδιώτες την είσοδό τους σε μονάδες βάσεις δημιουργώντας καλλίτερες συνθήκες ανταγωνισμού, στην δε ΔΕΗ να μειώσει το σημαντικό κόστος των ρύπων που οδηγεί σε τεράστια αύξηση της τιμής της παραγόμενης ενέργειας χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κοινωνίες που έχουν αναπτυχθεί από την χρήση στερεών καυσίμων«.(σελ.170).

Αναρωτιόμαστε ότι αν αυτό αληθεύει ποια είναι η ουσιαστική χρησιμότητα του κρατικού ενεργειακού σχεδιασμού και του ΣΕΕΣ. Η αγορά και η ΡΑΕ μπορούν να τους υποκαταστήσουν μιας και το προλεγόμενο πλαίσιο υπάρχει.  (βλέπε εδώ θεσμικές αρμοδιότητες του Συμβούλιου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής  ΣΕΕΣ )

Λιθάνθρακας = Ασφάλεια εφοδιασμού

Επισημαίνεται ότι: « 12. Η εισαγωγή του λιθάνθρακα στο μίγμα της πρωτογενούς ενέργειας της χώρας, με σκοπό την περαιτέρω διαφοροποίηση των καυσίμων, τη μείωση του κινδύνου ανεπαρκούς εφοδιασμού της χώρας, ιδίως σε ανώμαλες διεθνείς συνθήκες, τροφοδοσίας και τιμών«. (σελ.144) (βλέπε παλαιότερη απάντηση και διαφωνία σε αυτό το επιχείρημα  εδώ)

Διασπορά των σταθμών παράγωγης

Σύμφωνα με την έκθεση υπάρχει: «επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής, οικονομικά αποτελεσματικής διασποράς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων, τη μείωση των απωλειών και την αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης ορισμένων μόνο περιοχών, καθώς και την διατήρηση της περιφερειακής συνοχής με την εγκατάσταση συναφών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που θα μειώνουν την ρύπανση σε σχέση με τον λιγνίτη και θα αξιοποιούν υποδομές που άλλως βαίνουν προς εγκατάλειψη (μεταφορά στερεών καυσίμων μέσω ΟΣΕ κλπ.)«. (σελ.148). Σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι θέλουν μονάδες κοντά στα κέντρα κατανάλωσης όπως η Αθήνα (δηλ. στην Εύβοια, Βοιωτία και Κορινθία) για να μειωθούν οι απώλειες μεταφοράς ρεύματος και όπου ήδη υπάρχουν ανάλογες υποδομές (λιμάνια, σιδηροδρομικές γραμμές) για μείωση κόστους επένδυσης (δηλ. Μαντούδι, Λάρυμνα, Αλιβέρι, Αντίκυρα, Αστακός).

Πλήρες κείμενο της έκθεσης

Ενεργειακή Πολιτική της Ευρώπης

Σχετικά δημοσιεύματα

Δες σχετικό σχόλιο των «Πολιτών κατά του λιθάνθρακα»

Δόθηκε για δημόσια διαβούλευση η έκθεση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13/6/2008)

Πράσινο στα αιολικά, φρένο στο πετρέλαιο (ΝΕΑ 13/6/2008)

ΠΗΓΗ¨: http://www.kireas.org

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: