Διαδικασία διαχειρίσεις των ιατρικών απόβλητων

Με αφορμή του άρθρου του  τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ για την διαδικασία διαχειρίσεις  των ιατρικών απόβλητων , ένα θέμα παρά πολύ σημαντικό και πιο πολύ στην επαρχία που τα απόβλητα αντί να αποτεφρώνουν  καταλήγουν στις χωματερές αναμεμειγμένα με οικιακά απορρίμματα.

Συμφώνα με την νομοθεσία περί μολυσματικών ιατρικών  αποβλήτων τα μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες συμφώνα με το Η.Π . 37591/2031 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1419/τ. Β΄/ 1102003), κάθε υγειονομικοί μονάδα θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων που πρέπει να περιλαμβάνει:

 

1.       Την εποπτεία και την τήρηση των μέτρων, των όρων και των περιορισμών στη διαχείριση των ιατρικών  αποβλήτων

2.       Την καταγράφει των αποβλήτων που παράγονται στην Υγειονομική Μονάδα

3.        Τον Διαχωρισμό, τη Συλλογή, τη Μεταφορά και την Προσωρινή Αποθήκευση εντός της Υγειονομικής Μονάδας

4.       Την Επεξεργασία και την Τελική Διάθεση τους προς την  επεξεργασία αποτέφρωσης

5.        Τα Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά τη Διαχείριση των ιατρικών απόβλητων  

6.       Την Εκπαίδευση του προσωπικού

7.       Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Λόγο ότι κάθε Υγειονομική Μονάδα  περιέχει απόβλητα που είναι πολύ επιβλαβείς για το φυσικό περιβάλλον και παράλληλα και για των ανθρώπινο παράγοντα γιατί ιατρικά απόβλητα  ανάλογα την χρήση τους διαχωρίζονται στα παρακάτω :

 

1.      Αστικού χαρακτήρα (ΙΑΑΧ)

2.      Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ)

3.      Αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα(ΕΙΑΜΧ)

4.      Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα

5.      (ΕΙΑΜΤΧ)

6.       Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑΤΧ)

7.       Πολλή επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΑΙΑ) : Ραδιενεργά,

Μπαταρίες, Συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.ά

 

Παράλληλα η χωρά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να εφαρμόζει πιστά και την Ευρωπαϊκό απόφαση 2001/118/ΕΚ ΦΕΚ αρ. φύλλου 1909/22122003 που περιληπτικά αναφέρει

1.                   Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, διάγνωση, τη θεραπεία

ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους

2.                   Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων

αίματος και διατηρημένο αίμα

3.                   Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε

ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ.

επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας

χρήσης, απορροφητικές πάνες)

4.                   Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα

5.                   Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε

ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης.

Πηγες:Αριθ. 8668 (ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007) – Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

Αριθ. Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Β/01.11.2003) – Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες

Αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006) – Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ

Το Απριλίου  η Νομαρχία Πειραιά επέβαλε Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» για την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου σε χώρο και κατά τρόπο που δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Η υπόθεση της ανορθόδοξης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο Κρατικό της Νίκαιας, ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από ελέγχους του αρμόδιου για τη Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων από Υ.Μ. κλιμακίου της Νομαρχίας Πειραιά, στις 2 και 3 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε τότε ότι :

  • Για την προσωρινή αποθήκευση των τοξικών αποβλήτων του ακτινολογικού τμήματος που γίνεται σε πλαστικές δεξαμενές στον ακάλυπτο χώρο μεταξύ του Ακτινολογικού τμήματος και της Ψυχιατρικής μονάδας, δεν επεδείχθη η προβλεπόμενη άδεια.
  • Για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των απαργυρωτών του ακτινολογικού εργαστηρίου που απορρίπτονται στον αγωγό της αποχέτευσης δεν επεδείχθη η προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
  • Στον περιβάλλοντα χώρο των δεξαμενών υπήρχε πληθώρα απορριμμάτων (χαρτιά, πλαστικά κλπ) και λοιπών άχρηστων υλικών (παλέτες, μηχανήματα, μεταλλικά αντικείμενα).
  • Τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές, καθώς και η ακριβής ημερομηνία εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας των μηχανημάτων (απαργυρωτές) της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του Ακτινολογικού εργαστηρίου είναι άγνωστα, καθώς δεν επιδείχθηκαν τα αντίστοιχα έγγραφα.

Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων και για την προστασία της δημόσιας υγείας, ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας ενημέρωσε με επείγουσα επιστολή του τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με σχετική αναφορά τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Πειραιά, η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και νήσων Αιγαίου και η διοίκηση του νοσοκομείου για την άμεση απομάκρυνση του όγκου των αποθηκευμένων ακτινολογικών αποβλήτων που κατ’ εκτίμηση ανερχόταν στα 4.000 λίτρα. Επίσης ζητήθηκε εξέταση από αρμόδιο κρατικό φορέα δειγμάτων εδάφους από τον περιβάλλοντα χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ρύπανση από ενδεχόμενη διαρροή υγρών τοξικών αποβλήτων.
Ωστόσο σε επανέλεγχο που διενήργησε η Νομαρχία Πειραιά στις 16 Απριλίου, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να υφίστανται η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
Επειδή η προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς την τήρηση των προδιαγραφών της κείμενης Νομοθεσίας θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία, υποβαθμίζει το περιβάλλον και εγκυμονεί κινδύνους για το προσωπικό του νοσοκομείου και τους επισκέπτες, ο Νομάρχης Πειραιά προχώρησε στην απόφαση επιβολής του ανώτατου διοικητικού προστίμου που προβλέπει ο νόμος.
Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Είναι δυνατόν να τίθεται έστω και στον παραμικρό κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και των ασθενών και να μην ιδρώνει το αυτί κανενός αρμοδίου. Επιτέλους πόσος χρόνος χρειάζεται για να μεριμνήσουν για τα αυτονόητα; Πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή της επιβολής κυρώσεων για να λειτουργήσει το κράτος;».

Ανάλυση του προβλήματος και ενδονοσοκομειακή διαχείριση

Καμία διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Σήμερα πολλά νοσοκομεία αποστέλλουν τα ιατρικά τους απόβλητα μέσω των απορριμματοφόρων των ΟΤΑ σε οργανωμένους και μη χώρους ταφής απορριμμάτων με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και όποιοι έρχονται σε άμεση ή έμμεση (μέσω οικόσιτων ζώων) επαφή με αυτά.

Ο κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων είναι ορατός, όταν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάδους απορριμμάτων γύρω από τα νοσοκομεία ενδέχεται να βρίσκονται απόβλητα που περιέχουν λοιμογόνους παράγοντες, όπως είναι η ηπατίτιδα και ο ιός του AIDS.

Ο κίνδυνος μόλυνσης υπάρχει και στους χώρους ταφής των απορριμμάτων καθώς σκύλοι, γάτες, γλάροι και άλλα ζώα για τα οποία οι ΧΥΤΑ αποτελούν χώρους εύρεσης τροφής, μεταφέρουν και σκορπίζουν απόβλητα.

Μη ορθή διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Κάποια νοσοκομεία λειτουργούν ακόμα κλιβάνους αποτέφρωσης που δεν διαθέτουν αντιρρυπαντική τεχνολογία (αντίκεινται στην οδηγία 76/2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων) με συνέπεια να εκλύονται αέριοι ρύποι και βαρέα μέταλλα που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.

Άλλα νοσοκομεία εφαρμόζουν αποστείρωση στο χώρο του νοσοκομείου με κινητές μονάδες και αποστέλλουν τα αποστειρωμένα απόβλητα μέσω των απορριμματοφόρων των ΟΤΑ στους χώρους τελικής ταφής τους. Σύμφωνα με την Η.Π. 37591/2031 τα αποστειρωμένα απόβλητα πρέπει να μεταφέρονται μόνο με ειδικό όχημα στο χώρο τελικής διάθεσης, ούτως ώστε ο διαχειριστής του ΧΥΤΑ να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν τα ιατρικά απόβλητα έχουν αποστειρωθεί επιτυχώς.

 

 

 

 Τα σχέδια εκπόνησης εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (πηγή: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας).
 
 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: